Endodonti

Endodonti har flere bestanddele; smerte, infektion og en hel del om håndtering af patienter mhp. at guide dem igennem behandlingen. Det gælder om at finde en instrumentering, som er både sikker og effektiv, og benytte en arbejdsmetode, som er enkel, pålidelig og funktionel. Vi kan levere alt inden for endodonti samt yde rådgivning og support. 

Et udvalg af vores endoapparater. Se flere i vores webshop

LED-ultralydsscaler

Ultralydsscaler med Bluetooth, fluorescerende LED-lyd og vandtank. Den seneste kliniske innovation fra Acteon Satelec til diagnosticering og behandling af plak – forsynet med B.LED-teknologi – vil revolutionere dit daglige arbejde. Optimer din arbejdstid og effektivitet ved at lade dig guide af funktionerne i den nye generation af ultralydsenheder. Nyd komforten ved at få spidser finjusteret automatisk vha. NEWTRON-teknologien for at udføre individuelt tilpassede, skånsomme behandlinger. Med Bluetooth på din NEWTRON P5XS kan du desuden konfigurere maskinen fra din smartphone eller tablet!

Læs mere Luk

Digitest III vitalitetstester

Batteridrevet, let håndterbar vitalitestest i ergonomisk design. Automatisk betjening med en knap.

Raypex 6

Lille foramenlokalisator, som kan foldes sammen til lommeformat. Apparatet har 3D-skærm i farve med touch screen-teknologi. Apikalområdet zoomes til forstørret billede. Rodkanalen vises i fire farver. Den er blå, så længe filen ikke er kommet ordentligt ned i rodkanalen. Mellem den apikale konstriktion og foramen apikale bliver den først grøn, derefter gul og til sidst rød.

Apparatet har en indbygget kontrolfunktion for såvel selve apparatet som dets tilbehør.

Individuelle indstillinger er mulige, f.eks. tandlægens foretrukne rensedybde. Det vises da som en grøn linje på displayet. Man kan også vælge mellem to forskellige baggrundsfarver og lydsignaler. Batteridrevet.

Læs mere Luk

Superendo Alpha & Beta

Varm vertikal rodfyldning. Enhed til rodbehandling og -fyldning med varm teknik.

Diagnostik – en central del af al odontologisk virksomhed

Diagnostik er en central del af al medicinsk og odontologisk virksomhed, eftersom diagnosen er grundlaget for et eventuelt behov for fortsat udredning, valg af behandling, vejledning om egenomsorg samt prognose. Når det gælder endodontiske problemstillinger, er røntgen, foramenlokalisator og sensibilitetsundersøgelse af central betydning.

Instrumentering – Skaber gode forudsætninger for rodfyldningen

Målsætningen med al endodontisk behandling er at fjerne mikroorganismer fra rodkanalen og skabe gode forudsætninger for at lave en tæt rodfyldning, hvilket kræver god teknik og gode hjælpemidler. Maskinelle filsystemer med et reciprokt bevægelsesmønter arbejder skiftevis i skærende og reverserende retning og arbejder sig successivt ned i rodkanalen, eftersom den skærende vinkel er højere end den reverserende. Disse file anvendes sammen med tilhørende motor, og filene er beregnet til engangsbrug, hvilket giver en mere hygiejnisk arbejdsmåde og mindsker risikoen for frakturer. Unident tilbyder et bredt sortiment af endomotorer.

Se vores store sortiment af endodontiprodukter

Skylning – væsker med forskellige funktioner

Uafhængigt af filsystem og stadigt bedre instrumenteringsteknikker forbliver en stor del af den ydre rodkanal mekanisk upåvirket. Skyllevæsker inaktiveres hurtigt, og derfor er det vigtigt at afsætte tid til yderligere skylning, når rodkanalpræparationen er afsluttet De væsker, der normalt anvendes til skylning, er natriumhypoklorit, EDTA-opløsning og klorhexidindigluconat.

• NaOCl opløser organisk væv i kraft af sin pH-værdi på 11 og slår bakterier ihjel. Anvendes under instrumenteringen.
• EDTA er en syre med dentinopløsende egenskaber. Fjerner "smear layer", men har lavt antibakterielt potentiale.
• Hvis man ønsker yderligere antibakteriel effekt, kan man afslutte skylningen med CHX-klorhexidindigluconat. Klorhexidin eller JJK er effektivt mod enterokokker, som er hyppigt forekommende ved revisionsbehandlinger.

Rodfyldning – med forskellige metoder og teknikker

For at opnå en tæt rodfyldning er det vigtigt, at rodkanalen er korrekt instrumenteret med en apikal hylde at kondensere mod. Der findes en lang række rodfyldningsteknikker og stadigt flere materialer og metoder at vælge imellem. En almindelig metode til rodfyldninger er den med guttaperkapoints og sealer iht. single cone-teknikken, dvs. med en central spids. Den metode, som vinder stadigt større indpas, er rodfyldningsteknik med opvarmet plugger til den apikale del og varmt guttaperka til back-fill af den koronale del. Denne metode er særligt velegnet ved brede kanaler og uregelmæssig kanalform. Mange filsystemer har tilhørende guttaperkaspidser i størrelser, som svarer til den senest anvendte fil.

Ultralyd – kaviterer væsken i rodkanalen

Ved konventionel endodontisk behandling kan man anvende ultralyd til at fjerne stifter eller frakturerede instrumenter, åbne oblitererede rodkanaler samt ved apikalkirurgi og retrograd kavitetspræparation. Ved fjernelse af stifter fjernes der betydeligt mindre tandsubstans i forhold til at fjerne instrumenter eller søjler med bor. Med en ultralydsfil kaviteres væsken i rodkanalen, dvs. sættes i bevægelse, hvilket har en rengørende effekt. Ultralyden genererer også varme, hvilket øger den antibakterielle effekt.
Ved apikalkirurgi anvender man spidser for at præparere den apikale kavitet. Eftersom spidserne er små i størrelsen og arbejder aksialt i rodkanalen, bliver den retrograde præparation optimal.

Kvalitetsinstrumenter inden for endodonti

Kohler er en familievirksomhed fra Stockach i Tyskland, som fremstiller prisbillige kvalitetsinstrumenter til bl.a. endodonti, kirurgi og parodontologi. Kohlers instrumenter sælges i over 80 lande i hele verden, og virksomheden drives med en gennemgående miljøtænkning i alt fra det nye hovedkontor til den miljøvenlige fremstilling af instrumenter.

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du bruger en forældet version af Internet Explorer. For at kunne anvende alle funktioner på vores websted skal du opgradere din browser. Klik på linket nedenfor for anvisninger om, hvordan du opdaterer din browser.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bruger du Windows XP som styresystem?
Microsoft yder ikke længere support på styresystemet Windows XP, og der kommer ikke flere sikkerhedsopdateringer. Hvis du bruger Windows XP i dag, anbefaler vi dig at opgradere dit styresystem til Windows 10, eftersom Windows XP ikke understøtter nutidens teknologi

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.